Startup

100% SSD Enterprise (tháng)

55,000đ

 • Số lượng 01 Web
 • Băng thông không giới hạn
 • Dung lượng đĩa 1GB
 • Backup hàng tuần
 • Memcached Webserver
 • Miễn phí chứng chỉ SSL
 • Free Direct admin
Đăng ký

Semi pro

100% SSD Enterprise (tháng)

85,000đ

 • Số lượng 02 Web
 • Băng thông không giới hạn
 • Dung lượng đĩa 3GB
 • Backup hàng tuần
 • Memcached Webserver
 • Miễn phí chứng chỉ SSL
 • Free Direct admin
Đăng ký

Pro 01

100% SSD Enterprise (tháng)

150,000đ

Tặng 01 mẫu theme 700k bất kỳ

 • Số lượng 05 Web
 • Băng thông không giới hạn
 • Dung lượng đĩa 6GB
 • Backup hàng tuần
 • Memcached Webserver
 • Miễn phí chứng chỉ SSL
 • Free Direct admin
Đăng ký

Pro 01

100% SSD Enterprise (tháng)

150,000đ

 • Số lượng 05 Web
 • Băng thông không giới hạn
 • Dung lượng đĩa 6GB
 • Backup hàng tuần
 • Memcached Webserver
 • Miễn phí chứng chỉ SSL
 • Free Direct admin
Đăng ký

Pro 01

100% SSD Enterprise (tháng)

250,000đ

 • Số lượng 05 Web
 • Băng thông không giới hạn
 • Dung lượng đĩa 6GB
 • Backup hàng tuần
 • Memcached Webserver
 • Miễn phí chứng chỉ SSL
 • Free Direct admin
Đăng ký

Pro 01

100% SSD Enterprise (tháng)

350,000đ

 • Số lượng 05 Web
 • Băng thông không giới hạn
 • Dung lượng đĩa 6GB
 • Backup hàng tuần
 • Memcached Webserver
 • Miễn phí chứng chỉ SSL
 • Free Direct admin
Đăng ký

Super Vip

100% SSD Enterprise (tháng)

450,000đ

 • Số lượng 05 Web
 • Băng thông không giới hạn
 • Dung lượng đĩa 6GB
 • Backup hàng tuần
 • Memcached Webserver
 • Miễn phí chứng chỉ SSL
 • Free Direct admin
Đăng ký